Çevre Politikamız

aboutus

Çevre Politikamız

SEADOOR LOGISTICS “Sürdürülebilir Çevre Bilincini” esas alarak faaliyetlerine başlamıştır.

Çevre kirliliğini önleme çalışmaları, doğa dostu ofis makine ve ekipmanlar kullanımı, elektronik bilgi akışı düzeyinin arttırılması ile basılı materyal oranının azaltılması çabaları, sürdürülebilir küresel çevre bilinciyle uyum içerisinde faaliyet devamlılığı, çevre politikamızın temel ilkelerini oluşturmaktadır.

Kurumsal faaliyetlerimiz dahilinde sunulan tüm hizmetlerimizi “Sürdürülebilir Gelecek“ adına çevreye olumsuz etkiler sağlayacak unsurları minimize ederek ve dijital bilgi akışı ile kağıt tüketiminin azaltılması başta olmak üzere gereken tüm önlemleri alıp, zararlı tüketim ve kirliliğin aza indirgenmesi, çevre bilincinin tüm birimlerce korunma ve yaygınlaştırılmasının sağlanması çevre politikamızın temelini oluşturmaktadır.